Əmanətlərin Sığortalanması Fondu

Görülən işlər:

  • Yanğın Siqnalizasiya Sisteminin Servisi
  • Daxili Su Kranları Sistemi Servisi
  • Avtomatik Qazlısöndürmə (FM200) Servisi