Yanğın dolabları

Qanuni olaraq binalarda saxlanılması tələb olunan yanğın şkafları, su və köpük söndürmə tətbiq edərək yanğının yayılmasının qarşısını alan yanğın söndürmə avadanlığıdır. Mühüm bir söndürmə vasitəsi kimi istifadə olunan yanğın şkafları, yanğına cavab vermək üçün həyati əhəmiyyətə malikdir.

Yanğın şkaflarının forması binaların istifadə məqsədinə görə də dəyişə bilər. Müasir dizaynlar, klassik müəssisə və təşkilatlara aid binalara standart yanğın şkafları tətbiq olunur.