Yanğın şlanqı, yanğın kranı və digər aksesuarlar

Yanğının əvvəlində və ya sonrakı mərhələlərdə söndürmə qruplarının əvəzedilməz vasitələrindən biri olan yanğın şlanqlarıdır. Xüsusi materiallardan hazırlanmalı və yanğın zamanı heç bir problemin yaranmaması üçün vaxtaşırı baxım işləri çox yaxşı aparılmalıdır. Yanğın şkaflarının daxilində olan yanğın şlanqları binanın içərisində 30 metrə qədər uzanma qabiliyyətinə malikdir. Buna görə də, texniki baxımdan böyük binalarda daha çox yanğın şkaflarının və yanğın şlanqlarının olması məcburi hala çevrilmişdir.

Müştərilərin ən çox diqqət etdiyi vacib nöqtələrdən biri yanğın şlanqının xüsusiyyətləridir. Uzunluğu, təzyiqi, rəngi, yeri və çarxının fırlanma qabiliyyəti yanğın şlanqının əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindəndir. Hal-hazırda Azərbaycan bazarında əsas tələb olunan Amerika, Almaniya və İtaliya istehsalı olan yanğın şlanqlarıdır.