Damafon sistemləri

İş yerlərində, mənzillərdə həmçinin xüsusi təyinatlı obyektlərdə damafon sistemləri artıq geniş istifadə olunmağa başlamışdır. Bu damafon sistemləri vasitəsilə qapı zəngini basan şəxslər görüntülü və səsli əlaqə yaratmaq, həmçinin qapıların açılması üçün uzaqdan idarəetmədə mühim əhəmiyyət daşıyır. Əlaqə bittikdən sonra damafon avtomatik olaraq fəaliyyətinə davam edir. Başqa sözlə, istifadəçilər arasında birtərəfli əlaqə təmin olunur. Söhbət bitdikdən sonra interkom avtomatik olaraq sönür.